Shopping_in_Tallinn
Turismiteatmik tasuta jagamiseks

 Euroopa Liidus oldud aastatega on Eesti turism jõudsalt  edenenud. Statistikaameti andmetel peatus aastail 2004–2013 Eesti  majutusettevõtetes kokku 8 miljonit välisturisti. Väliskülalised kasutavad  erinevaid kanaleid info saamiseks külastatava maa kohta. Vaatamata  digiajastu pealetungile on turismitrükised siiski tõestanud oma elu-  jõulisust.  Esimestest iseseisvusaastatest väljaantav Shopping in Tallinn  (1994) on välisturistidele endiselt asendamatu abimees valikute tegemisel.